Vastaavan työnjohtajan palvelut

Rakennustekninen koulutus ja monipuolinen kokemus pientalorakentamisesta ja korjausrakentamisesta antaa mahdollisuuden toimia pientalo- ja lomarakentamisessa vastaavana työnjohtajana.

Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että työmaan tekniset ja taloudelliset ratkaisut kohteessa ovat järkeviä ja suunnitelmien ja määräysten mukaisia. Ohjaa ja valvoo, että työsuoritukset tehdään oikein ja huolellisesti eikä piileviä rakennusvirheitä pääse syntymään.

Ramicon tarjoaa rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan palveluita. Asiakkaanani voit kysyä rakennusteknistä neuvontaa myös puhelimitse, mikäli työmaallasi tulee vastaan rakennusteknisiä ongelmakohtia.

Case: Vanha talo terveeksi

Esimerkin talo on rakennettu vuonna 1982.  Rakennusvuoden jälkeen on vesikaton bitumihuopa uusittu pari vuotta sitten, mutta muita remontteja ei ole tehty. Talo kuuluu muutaman omakotitalon taloyhtiöön, minkä vuoksi työnjohtajan on oltava yhteydessä paitsi paikallisiin rakennusviranomaisiin myös taloyhtiön hallitukseen. Kerron tässä artikkelissa kohteesta vastaavan työnjohtajan näkökulmasta. Samantyyppinen kengitysprojekti tehtiin myös naapuritaloon, jossa myös toimin vastaavana mestarina.

Kengitys ja salaojat

Salaojat oli jätetty rakentamisen yhteydessä tekemättä.  Kattovedet oli johdettu syöksytorvien kautta metallisiin kaivoihin ja niistä 70 mm:n salaojaputkella imeytetty noin 3 m:n etäisyydelle nurkasta.  Imeytysputket olivat tukkeutuneet varsin pian, ja kattovedet imeytyivät perustusten viereen.

Käyttövesiputket olivat alkuperäiset osittain muoviputkia ja osittain kupariputkia. Ikääntyessään muoviputki kovettuu ja vuotojen riski lisääntyy.

Perustustapa oli ns. valesokkeliperustus eli seinien alaohjauspuut olivat noin 150 mm ulkopuolisen maanpinnan alapuolella. Lisäksi alaohjauspuun alle oli jätetty lastulevykaista, johon mikrobit olivat tarttuneet. Mikrobien aineenvaihduntatuotteet tunkeutuivat huoneilmaan ja pilasivat ilman laatua.

Ilmastointi oli järjestetty huippuimurilla, mutta korvausilma-aukkoja ei ollut tehty ja huoneilman alipaine imi korvausilmaa perustuksen kautta ja samalla perustuksen hajuhaitat kulkeutuivat huoneilmaan.

  

Kohteessa tehtiin lattiapinnan alapuoliset rakenteet muuraamalla harkoista tai metallirakenteilla. Tuulensuojalevyt, eristeet, kosteussulku sekä sisälevyt uusittiin 60 cm:n korkeuteen lattiapinnasta.

Seinän viereen tuotiin sorakerros, hiekkakerros, styrox-levyt sekä seinää vasten suodatinkangas

Salaojat ja kattovedet

Talon ja autotallin välissä on salaojakaivo ja hulevesikaivo. Piha-alueen vedet tulevat hulevesikaivoon ja niistä vedet johdetaan autotallin takana kävelytien reunassa olevaan hulevesiverkostoon. Liittymäkorkeus pihakaivoissa määrittelee salaojien mahdollisen laskun. Salaojien lasku on 0,5 cm /m.

Koska piha-alueella saattaa olla rankkasateiden jälkeen lyhytaikainen tulva, on salaojakaivoon asennettu padotusventtiili. Venttiili estää salaojaputkiston täyttymisen vedellä.  Padotusventtiili vaati vähintään 130 mm:n korkeuseron. Salaojaputki on Uponorin 110 mm salaojaputkea. Salaojien kulmapisteissä on 300 mm:n tarkistuskaivot, joissa on 200 mm:n vesipesä. Kaivot on varustettu kaksikerroksisella sisäpuolisella  jäätymisen suojaavalla eristyksellä. Salaojaputket ovat huuhdottavissa kaivojen kautta.

Kattovedet johdetaan viiden syöksytorven kautta mataliin kaivoihin ja niistä Uponorin 110 mm:n maaviemäriputkiin. Maaviemäri on huuhdottavissa. Maaviemärit on sijoitettu routaeristyksen (uretaanilevy 50 mm  lev.  850 mm ja 50 mm lev. 600 mm) alle.

Kattovedet johdetaan syöksytorvien kautta sadevesikaivoon ja siitä hulevesiverkostoon. Kuvassa myös oikealla salaojien tarkistuskaivo

Käyttövesiputket

Pesuhuoneen lavuaarin, pesukoneen ja suihkun putket on vedetty pintavetoina kromatuilla 12 mm:n kupariputkilla. Yhtään putkiliitosta ei ole paneelikaton yläpuolella. Katon tervaleppäpaneelit on kiinnitetty ruostumattomilla ruuveilla siltä varalta, että kattoa joudutaan joskus avaamaan. Kaikki putket on eristetty mineraalivillakouruilla tai umpisolukouruilla.

Pesuhuoneen katon kautta ja pyörävaraston puolelle menevät putket on paloeristetty palovillalla ja Hiltin CFS-S ACR -palomassalla Hiltin ohjeen ACR-PS11 mukaan.

Eristetyt käyttövesiputket kulkivat sorakerroksessa suojaputkissa lämmityshuoneesta keittiön tiskipöydän alle ja jatkuivat sieltä kupariputkina viereiseen WC:hen. Pesuhuoneen putket tulivat kuparisina katon kautta seinien sisällä eri kohteisiin. Uudet putket on tehty pääosin Uponorin komposiittiputkina, runkoputket 20 mm ja keittiöön menevät putket 16 mm.

Eristetyt käyttövesiputket pesutilan katossa ovat materiaaliltaan komposiittiputkea tai kromattua kupariputkea.

Rakennusteknisiä parannuksia

Vastaavan työnjohtajan velvollisuutena kohteessa on vastata siitä, että käytetään uusinta rakennusalan osaamista. Rakennustuotteiden parannukset LVI-puolella 1980-luvulta 2020-luvulle, tuovat talolle lisää käyttöikää ja nostavat kiinteistön käyttö- ja rahallista arvoa.  Parannuksia materiaaleissa ja varsinkin veden kanssa tekemisissä olevien rakenteiden rakennustekniikassa on tässä kohteessa hyödynnetty mm. seuraavasti:

  • Salaojat >> sokkelien suojaaminen patolevyillä >> salaojakaivojen ja hulevesikaivojen käyttö sekä padotusventtiilit
  • Käyttövesiputket >> putkien komposiittimateriaalit
  • Ilmanvaihdon uudet materiaali ja eristysratkaisut
  • Sokkeli >> sokkelin ympärystän auki kaivaminen >> sokkelin suojaaminen patolevyllä>> salaojia ympäröivän karkean aineksen suojaaminen suodatinkankaalla>> umpisoluiset routaeristyslevyt
  • Patteriventtiilit >> patteriventtiilien säädöllä tasaisempi lämpötila ja terveellisempi huoneilma