Tulisijan ja hormin kuntotarkastus

Uunin kuntokartoitus on paikallaan, jos epäillään vaurioita tulisijassa tai hormissa. Kuntotarkastusraportti on myös tarpeellinen asuntoa tai rivitalohuoneistoa myydessä. Osittaisen kuntotarkastuksen hyötynä on se, että tarkastuksessa keskitytään yhteen tai muutamaan ongelmakohtaan, eikä asiakkaan tarvitse maksaa koko kuntotarkastuksen kirjosta, ellei tähän ole tarvetta.

Osakuntotarkastus (tulisija, hormi) antaa kohteesta seikkaperäisemmän kuvan kuin mitä huoneiston kuntotarkastus vastaavissa osiossaan pureutuu. Erikoissalani vuoksi juuri osakuntotarkastukset ovat vahvuuteni – Ramicon toteuttaa näitä osakuntotarkastuksia joustavasti ja perusteellisesti.

Tulisijan kuntotarkastuksen kohteita:

  • Silmämääräinen yleiskatsaus
  • Alipaineen virtauksen mittaus
  • Uunin rakenteiden tutkiminen silmämääräisesti ja kameralla
  • Luukkujen tarkastus
  • Tulipesän tarkistus
  • Hormiliitoksen tutkiminen
  • Mahdolliset muut sovittavat kohteet
  • Kirjallinen loppulausunto

Kuntotarkastuksessa käytän mm. seuraavia mittalaitteita: Alipainemittarin avulla savukaasujen virtaus saadaan kartoitettua luotettavasti ja seikkaperäisesti. Jos virtausta on liikaa, uuni voi savuttaa.

Katso myös artikkelini Vanhan tulisijan ongelmakohtia

Kuntotutkimus on kuntotarkastuksen jatkotoimenpide. Se sisältää rakennenäytteiden ottaminen kohteesta ja lähettäminen laboratorioon. Näytteet otetaan esim. poraamalla. Jatkotoimenpiteeksi voidaan sopia myös tulisijan korjausta, jos asiakas näin haluaa.