Konsultointipalvelut Ramiconilta

Vastaavan työnjohtajan palvelut

Rakennustekninen koulutus ja monipuolinen kokemus pientalorakentamisesta ja korjausrakentamisesta antaa mahdollisuuden toimia pientalo- ja lomarakentamisessa vastaavana työnjohtajana.Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että työmaan tekniset ja taloudelliset ratkaisut kohteessa ovat järkeviä ja suunnitelmien ja määräysten mukaisia.

Vastaava työnjohtaja ohjaa ja valvoo, että työsuoritukset tehdään oikein ja huolellisesti eikä piileviä rakennusvirheitä pääse syntymään. Ramicon tarjoaa rakennustyömaan vastaavan työnjohtajan palveluita. Asiakkaanani voit kysyä rakennusteknistä neuvontaa myös puhelimitse, mikäli työmaallasi tulee vastaan rakennusteknisiä ongelmakohtia.

Kosteusmittaukset

Suomessa yleisimmät kosteusvaurioiden aiheuttajat ovat rakenteelliset virheet (esim. kosteussulku puuttuu), kosteiden tilojen silikonisaumojen pettäminen ja korjaustoimien lykkääminen (kosteus muhii rakenteissa) sekä rakenteiden huono lämmöneristys (kosteuden tiivistyminen eristämättömien kylmävesiputkien pinnalle).

DSC_0239

Kosteusvaurio voidaan todeta kahdella eri menetelmällä:

  • Pintakosteusmittaus tehdään rakennetta rikkomatta. Menetelmällä saadaan alustava tulos ja voidaan tehdä kartoitus rakenteiden yleisestä kostumisesta. Samasta tilasta otetaan useita mittauksia ja tuloksia verrataan keskenään.
  • Rakennekosteusmittaus on rakennetta rikkova menetelmä. Tämä edellyttää halkaisijaltaan 16 mm:n ja noin 40 mm syvän reiän porausta rakenteisiin. Mittaus tehdään yleensä pintakosteusmittausta tukevana menetelmänä silloin, kun kosteutta on havaittu. Poranreiästä mitataan antureilla betonin suhteellinen kosteus. Vasta rakennekosteusmittauksella saadaan varmuus, onko rakenteessa kosteutta ja kuinka syvältä rakenteet ovat kostuneet.

Teen kosteusvauriomittausta kosteusmittauskalustolla. Minulla on VTT:n märkätilasertifikaatti, joka takaa että käytän oikeita työmenetelmiä märkätiloissa.

 

gann_rajattu

Pintakosteusmittauskalusto: Käytössäni on saksalainen GANN Hydrotest LG1 –mittauskalusto (yllä). Porareikäkosteusmittauskalusto: Ramiconilla on käytössä myös uusinta tekniikkaa edustava porareikämittauskalusto, joka on malliltaan Väisälä HMS40 (alla).

vaisala2

Asunnon kuntotarkastus

Pystyn tarjoamaan kuntotarkastuksen omakoti- ja rivitaloon kilpailukykyiseen hintaan. Huoneistokohtaisen raportin pituus on noin 8 – 10 sivua, ja siinä otetaan kantaa säädettyihin tarkistuskohtiin. Paljon tehdään myös turhia korjauksia – hyvän kuntotarkastuksen avulla osoitetaan juuri oikeat korjauskohteet.

Ramiconin kuntokartoitukset ja kosteusmittaukset ovat konsultoivia projekteja. Noudatan alan toiminnallisia ohjeita. Raportit ovat luoteeltaan toteavia, eivätkä ne sisällä remonttipalveluiden myyntiä. Jos asiakas erikseen haluaa, voin tehdä esim. kuntotutkimuksia ja rakenteiden korjauksia, mutta se on eri projekti.

Usein kuntotarkastus latistuu silmämääräiseen katselmukseen vioista, jotka asiakas itsekin pystyy havaitsemaan. Siksi käytän kuntotarkastuksessa erityistä kattavaa raporttipohjaa – näin viat tulee johdonmukaisesti kirjattua ylös. Raportti sisältää myös toimenpidesuositukset ja yhteenvedon, jossa toimenpiteet jaetaan kiireellisiin, riskirakenteisiin, lisätutkimusta vaativiin kohteisiin.

Ote asiakaspalautteesta:

”Kohteessamme tehtiin tulisijan kuntokartoitus. (…)  Työssä etsittiin syytä vanhan takan toimimattomuuteen. Selvitystyö oli perusteellista, oma-aloitteista ja asiantuntevaa. Vakuuttavaa oli, että ensimmäisen selvän vian löydyttyä selvitystyö jatkui, jolloin löydettiin vielä lisää muita vikoja ja koko tulisija tuli kartoitettua läpikotaisesti.”