Vanhan tulisijan ongelmakohtia

Seuraavassa on kuvattu syitä tulisijan ongelmakohtiin. Se, missä vika loppujen lopuksi kussakin tulisijassa on, vaatii ammattilaisen käynnin ja tulisijan kuntotarkastuksen. Kuntotarkastuksen toimenpiteistä selviää, mitä kohteelle on tehtävissä – korjata vai purkaa vanha uuni ja tehdä uusi uuni. Varsinkin palovaaraa aiheuttavissa kohteissa koko tulisijan uusiminen voi olla riskeihin nähden järkevä vaihtoehto.

Uuni ei lämpene

Jos uuni ei tunnu antavan lämpöä, voivat syynä olla palamisen ongelmat – palamismateriaali on esimerkiksi liian märkää. Uunin rakenteesta savukanavien koolla voi olla merkitystä uunin lämpiämiseen.  Varaava takaa vaatii niin ikään kunnollisen ulkokuoren eristämisen toimiakseen. Liian paksu ulkokuoren eristys estää lämmön siirtymisen uunin ulkopintaan.

Oikeaoppisessa tulisijassa tulipesä ja savukanavat on mitoitettu uunin koon mukaan. Hormin alapään nuohous tehdään tässä tapauksessa tuhkapesän takaseinämään tulevan nokiluukun kautta.

Uuni ei vedä tai savuttaa

Uunin savuttamiseen vika löytyy yleisimmin hormista. Hormi voi olla väärin mitoitettu – liian pieni hormi ei päästä savukaasuja virtaamaan tarpeeksi nopeasti, vaan pakottaa osan savukaasuista alakautta eli luukun lävitse huoneeseen. Huoneiston alipaine voi olla liian suuri. Tällöin ilmanvaihto käyttää hormia korvausilmaputkena. Nielu voi olla liian pieni ja kanavien mitoitus sellainen, että tulisija vetää mutta liian isot kanavat päästävät savut liian kuumana hormiin.

Uunin luukku vuotaa

Jos savua tulee uunin luukun reunoista, ovat tähän syynä useimmiten luukun tiivisteet tai luukun kiinnikkeet. Luukun tiivisteet voivat olla alun perin huonosti asennettuja. Ajan myötä myös luukun kiinnikkeet voivat löystyä, tai kiinnikkeet voi olla alun perin huolimattomasti kiinnitetty.

Tulipesä on haurastunut

Tulipesän tulee olla tulenkestävää massaa tai tulitiiltä. Tulipesä pitää muurata erikoislaastilla, joka kestää lämpötilan vaihteluita. Tulisijan rasitetuin osa on tulipesä. Toistuva kuumennus ja jäähtyminen rasittavat rakenteita. Myös varomaton puiden lisäys rapauttaa tulipesää. Pahoinkin rapautunut tulipesä voidaan muurata kokonaan uusista tulitiilistä ja näin jättää uunin ulkokuori ehjäksi.

Tulipesän vaurioita vanhassa tulisijassa

Uunin pinta on halkeillut

Uunin pinnan halkeilu on yleensä merkki siitä, että tarvittavaa liikevaraa ei ole uunin sisäosan ja ulkokuoren välillä. Jokin uunin sisäosista ehkä ottaa kiinni ulkokuoreen – se voi olla esim. uunin lakikappale. Halkeilua aiheuttaa myös se, että uuni on yksikuorinen, jolloin ulkokuoren lämpötilavaihtelut muodostuvat suureksi. Halkeilun syynä voi niin ikään olla se, että luukun ja ulkokuoren välillä ei ole liikevaraa.

Puutteellinen hormiliitos

Melko yleistä on, että tulisijan ja hormin koot ovat virheelliset. Hormi saattaa olla puolen kiven hormi, vaikka tulisija edellyttäisi kokokiven hormia.  Hormiliitoksen muotoilussa saattaa olla puutteita ja erilaiset kynnykset hormissa muodostavat estettä palamisilman virtaukselle. Hormiliitoksen muoto pitää olla jatkuva, jotta virtaus on tehokasta.